London - Chillout Travelling

Go to content

Main menu:

London

Tours & Promotions > UK

กรุงลอนดอน London
มหานครลอนดอน เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า  2,000  ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุค ใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ประชากรประมาณ  7.5  ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า  300  ภาษา ลอนดอน เป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน ที่ไปเยือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไม่มีเบื่อ เชิญสัมผัสเมืองในฝันมหานครลอนดอน ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา  

มหาวิหารเซนต์พอล (St Paul’s Cathedral)
คริสต์ศาสนสถานระดับมหาวิหารของนิกายอังกลิคัน ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่17(หลังจากที่มหาวิหารหลังเดิมถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี  1966)ได้รับการออกแบบโดย เซอร์ คริสโตเฟอร์ เร็น สถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษ ภายในโบสถ์ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มหาวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของราชสำนักลอนดอน งานที่สำคัญอย่างพิธีอภิเษกสมรส ระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอาน่า

Tower of London
สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษในปีคศ1078  สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสัน ทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน  Tower Bridge  อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง

Westminster Abbey
เดิมเป็น อารามชนิด แอบบี แต่ปัจจุบันเป็น lt โบสถ์ในนิกาย แองกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ในแขวง เวสต์มินสเตอร์ กรุง ลอนดอน แคว้นอังกฤษ สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบ กอธิคเป็นส่วนใหญ่นอกจากหอคอยที่เป็น สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึง 1556 แอบบีได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็น อาสนวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระอารามหลวง

Tower Bridge
สะพานทาวเวอร์ (Tower Bridge) สร้างขึ้นในปี 1894 เพื่อการสัญจรข้ามแม่น้ำเทมส์ ลักษณะสะพานโดดเด่นฐานสะพาน 2 ฟากฝั่งน้ำที่สร้างเป็นหอสูง 2 หอ ที่ระดับความสูง 66 เมตร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของลอนดอนสะพานทาวเวอร์ ตั้งอยู่ข้างหอคอยลอนดอน สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์วิกตอเรียนโกธิกใช้เวลาสร้าง 8 ปี เป็นสะพานแบบเปิด-ปิด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดิมทีสะพานทาวเวอร์ใช้พลังไอน้ำเป็นพลังงานขับดันปั๊มเพื่อให้ไฮดรอลิกยกเปิด-ปิดได้ จนมาในปี ค.ศ.1976 สะพานทาวเวอร์ได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานจากน้ำมันและไฟฟ้าในการเปิด-ปิดแทนไอน้ำสะพานแห่งนี้ปัจจุบัน จัดทำทางเชื่อมต่อระหว่างหอคอยเป็นพิพิธภัณฑ์ และสถานที่จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ รวมถึงจัดแสดงห้องอบไอน้ำสมัยวิกตอเรียน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมเรื่องราวความเป็นมาภายใน พร้อมชมวิวทั้งเห็นทัศนียภาพ

Houses of Parliament
รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร หรือ รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ( พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยังมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยรวมทั้งท้องพระโรงที่ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่นการตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี(Jewel Tower)
หลังจากเกิดเพลิงใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบันก็ได้รับการสร้างใหม่โดยใช้เวลาสร้าง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย์ (Charles Barry) และผู้ช่วยออกัสตัส พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมท้องพระโรงเวสต์มินสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน  (St Stephen's Chapel) ที่ยังเหลือ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน Big Ben
ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์กรุงลอนดอน บิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังหนัก14ตัน ตั้งชื่อตามเซอร์ เบนจามิน ฮอลล์ เป็นผู้คุมการก่อสร้าง เมื่อปีคศ1858 ตัวแผงนาฬิกามีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง7.5 ตัวเข็มบอกนาทีมีความยาว4.25 มีความสูง320ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดของโลก เพราะหอดูดาวที่เมืองกรีนิชเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลก ใช้เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานผ่านทางสถานีวิทยุ บีบีซี ถ่ายทอดเสียงการตีบอกเวลาของนาฬิกาเรือนนี้ ให้ได้ยันไปทั่วโลก

พระราชวังบัคคิงแฮม Buckingham Palace
ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่2และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแห่งบักกิ้งแฮม สร้างขึ้นเมื่อคศ1703-1705 และได้รับการปรับปรุงให้เป็นพระราชวังในเวลาต่อมา สำหรับในช่วงฤดูร้อนนั้นจะเปิดให้เข้าชมบริเวณท้องพระโรง ห้องจัดพระราชทานเลี้ยง ห้องทรงดนตรี ห้องขาว ห้องเขียว และห้องน้ำเงิน นอกจากนี้ มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่หน้าพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา11.30น ของทุกวัน(ช่วงฤดูร้อนมีพิธีวันเว้นวัน แต่เพื่อตำแหน่งในการชมที่ชัดเจนเชิญชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ชุดเต็มยศ

บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง 10 Downing Street
เป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร

จัตุรัสทราฟัลการ์ Trafalgar Square
อดีตคอกม้าหลวงของพระราชวังไวท์ฮอลล์ ปรับเปลี่ยนมาเป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงลอร์ดเนลสัน ที่ทำยุทธนาวีชนะกองทัพเรือจักรพรรดินโปเลียนนอกแหลมทราฟัลการ์ หรือสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส ปีคศ1805

ลอนดอนอาย London Eye
ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) ละกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ซึ่งในอดีตเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก ก่อนจะถูกชิงตำแหน่งไป จากชิงช้าสวรรค์ เดอะ สตาร์ อฟ นานชาง ในประเทศจีน (160 เมตร) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 ต่อมาภายหลังตำแหน่งตกเป็นของ สิงคโปร์ฟลายเออร์ ในประเทศสิงคโปร์ (165 เมตร)

 
Back to content | Back to main menu